Werkwijze NKID

1. Het plan

We komen bij u langs!

Voordat met het inspecteren van uw laagspanningsinstallatie wordt begonnen, wordt aan de hand van de installatiegegevens een inspectieplan samengesteld. Tevens krijgt u van ons een gratis risico analyse.

Bij visuele inspectie van uw nieuwe installaties wordt hoofdzakelijk gelet of aan de huidige installatievoorschriften is voldaan. Bij een bestaande installatie wordt naar verhouding meer gelet op de toestand waarin de installatie verkeert. Een dergelijke installatie is meestal al meerdere jaren in bedrijf en kan daardoor mechanische gebreken vertonen.

2. Visueel

Bij visuele inspectie van uw nieuwe installaties wordt hoofdzakelijk gelet of aan de huidige installatievoorschriften is voldaan. Bij een bestaande installatie wordt naar verhouding meer gelet op de toestand waarin de installatie verkeert. Een dergelijke installatie is meestal al meerdere jaren in bedrijf en kan daardoor mechanische gebreken vertonen.

3. Meting en beproeving

Bij inspectie van de laagspanningsinstallatie door meting en beproeving wordt nagegaan of de installatie aan de gestelde eisen voldoet. Zo worden aanwezige aardlekschakelaars op functioneren gecontroleerd. Deels zullen metingen uitgevoerd moeten worden in een spanningsloze installatie. Gezamenlijk met de klant wordt afgestemd wanneer deze metingen uitgevoerd kunnen worden.

4. Digitaal Rapport

Na afloop van de inspectie worden alle bevindingen verwerkt in een inspectierapport. Op deze manier kunnen geconstateerde gebreken en / of bevindingen worden toegelicht. Dit rapport dient u te kunnen overleggen aan de bevoegde instanties.
Het rapport is als pdf bestand voor u als klant beschikbaar.

Voor meer informatie over het inspecteren van elektrische laagspanningsinstallaties of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.