“Dit wilt u toch niet”

 

Een veilige omgeving: Voor uw zekerheid!

Wat is een SCOPE 12 inspectie?

Misschien heeft u van de verzekering een brief gehad met het verzoek om een Scope 12 inspectie op uw zonnepanelen uit te laten voeren. Of misschien heeft uw zonnepanelen-installateur u op deze inspectie gewezen. Maar uit de praktijk blijkt dat niet iedereen bekend is met deze nieuwe soort inspectie.  En misschien denkt u ook wel “wat is een Scope 12 inspectie nu eigenlijk?”

Een Scope 12 inspectie is een gestandaardiseerde en gecertificeerde inspectiemethode voor het controleren van zonnestroom-installaties én de aansluiting van de zonnestroom installatie op de huidige elektrotechnische installatie tot aan de netwerkaansluiting. Deze inspecties worden uitgevoerd op basis van een aantal normen. Gebruikte normen zijn onder andere NEN1010, NEN3140, NEN-en-IEC62446-1 en NPR5310 . Deze inspecties kunnen alleen uitgevoerd worden door een Scope 12 bevoegd persoon via een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf.

Waarom Scope 12 inspecties?

Met de toenemende populariteit van zonnestroominstallaties in Nederland (circa 7 miljoenen panelen geïnstalleerd in 2019!) neemt ook het brandrisico steeds meer toe. Die branden hebben verschillende oorzaken maar zijn bijna altijd te herleiden tot een slecht ontwerp of een slechte installatie.

Een veilige omgeving: Voor uw zekerheid!

NKID keurt en inspecteert: Graag willen wij u bijstaan als collega en als adviseur om veiligheid te bieden voor u en uw omgeving.
Daarom gebruiken wij de slogan: Voor uw zekerheid! Want het is een feit dat u vanuit de verzekering en 3140 Scope 8 een keuring moet ondergaan. Dan is het wel zo fijn dat u dat met de partij als de NKID samen kunt uitvoeren.  NKID staat voor alles wat deze keuring behelst. De NEN keuring 3140 is opgeschaald naar scope 8 en dit betreft de groepenkasten en de stopcontacten.
Uiteraard vanuit de Arbowetgeving blijft het verplicht om u machines en andere bedrijfs -apparaten te keuren volgens de NEN 3140. Voor al uw elektrische machines geldt de NEN 1010. En daar komt nu dus ook de scope 12 bij voor zonnestroom-installaties. Ook deze keuring kunnen wij voor uw uitvoeren.

Als u door de bomen het bos niet meer kunt zien, zijn wij er om u helderheid en veiligheid te verschaffen. Wij bieden graag die helderheid  voordat  u door brand en andere calamiteiten geen zicht heeft op herstel. Daarom zijn wij er voor UW zekerheid.